fbpx

Támogassa adója 1%-val a Koraszülöttekért Országos Egyesületet | Adószámunk: 18283114-1-06

Bemutatkozik a Gézengúz Alapítvány

Gyakran a gyermek érintettsége az egész családtól együttműködést kíván. Nem könnyű feladat ez senki számára. Ez úgy működhet jól, ha a családtagok számíthatnak egymásra és megerősítést kapnak egymástól, amelyhez direkt és indirekt támogatást biztosít Alapítványunk az integrált ellátási modelljében!

A Gézengúz Alapítvány egyedisége és erőssége abban rejlik, hogy 21 éves tapasztalattal, összetett terápiás modellel gyógyítja a gyermekeket és fordul az egész család felé. Mit is jelent ez?
A módszert az orvosi, pszichológiai, fizioterápiás és pedagógiai ellátási formák együttes alkalmazása jellemzi. A minket megkereső családok gyermekeiről a első lépésben telefonon tájékozódunk, hogy milyen segítséget szeretne kapni a család! Az első személyes találkozás alkalmával gyermekneurológus vizsgálja meg a gyermeket és a terapeutákkal együttműködve tesz javaslatot a gyógymódra. A védőnő is jelen van ilyenkor és szociális tanácsadással segíti a jövőkép kialakítását! A szülők legsürgetőbb és jogos igénye ilyenkor, hogy tisztán lássanak: milyen gyermekük állapota, a lezajlott eseményeknek milyen következményei lehetnek?

A terapeuták a családdal való személyes kapcsolat során folyamatosan informálják a hozzátartozókat az eredményekről és az esetleges megakadásokról.
Terápiás ellátásainkat minden esetben az egyéni fejlődésmenethez igazítjuk. Terapeutáink a csecsemők saját aktivitását kihasználva, a szülő gyerek kapcsolatra építenek munkájuk során. Alapítónk és az Alapítvány orvos-igazgatója, dr. Schultheisz Judit találmánya, a Huple® félgömb alakú mozgás- és koordinációs fejlesztő eszköz használata szinte minden foglalkozásnak részét képezi. A Huple®- támogatja , erősíti az idegrendszeri érési folyamatokat, amelyek a koraszülötteknél kulcskérdés! Természetesen amennyiben terápiás ellátásra van szüksége a gyermeknek, akkor a Huple® – program megfelelő terápiás hatásait alkalmazzuk terapeuták irányításával!

Mozgásterápia, gyógytorna, fizioterápia

Specialitásaink:

A mozgásterápia vízben és tornateremben történik. Az egyéni és csoportos foglalkozásokon vesztibuláris stimulációra –egyensúlyrendszerre- épített analitikus mozgáskidolgozó program elemeit alkalmazzuk. A szülőknek megtanított, egyénre szabott gyakorlatok otthoni rendszeres ismétlése elengedhetetlen az idegrendszeri folyamatok korrekciója szempontjából.

Mozgásterápia, gyógytorna, fizioterápia• A vízben és szárazföldön végzett terápiás feladatok szorosan egymásra épülnek, illetve ismétlődnek, annak érdekében, hogy az újonnan megtanult mozdulatok készség szinten stabilizálódjanak. Ezáltal épülnek be a gyermek spontán tevékenységébe.
• A mozgásfejlesztést minden esetben játékszituációba illesztjük, ami nagymértékben növeli a gyermek motiváltságát. Ezen felül az aktív játékhelyzet megteremti a lehetőségét, hogy a mozgásfejlesztéshez kapcsolva megvalósuljon az értelmi, a kommunikáció és a szociális készségek fejlesztése is
• Az újszülött és csecsemőkorban általunk ajánlott és használt gyakorlatok az anyával szoros testkontaktusban történnek, ami erősíti a kötődés kialakulását. Ez a folyamat koraszülött gyermek esetén plusz támogatást igényel, hiszen az anya és gyermek egymásra találása, összehangolódása nehezített a sokszor hosszú, kórházban töltött kezdeti időszak miatt.

A következő módszereket alkalmazzuk foglalkozásainkon:

hagyományos gyógytorna technikák eszköztárából:
izomerősítés
passzív előkészítő technikák ( passzív átmozgatás, masszázs, speciális izomkezelések- és stretching technikák)

Kiemelt speciális módszerek:
Neuroterápia (prof. Katona)
Neuro-hidroterápia
Vesztibuláris stimulációra épített analitikus mozgáskidolgozás
Bobath módszer
Szenzoros integrációs terápia( Ayres )
Kinesiotape
Halliwick módszer

Gyógypedagógia

GyógypedagógiaMár a legkorábbi életkorban áthatja a gyermekekkel való foglalkozást a pedagógiai figyelem. Ilyenkor még a mozgáson, észlelésen, később pedig a gyermekek életkorának megfelelő játékokon keresztül valósul meg az ellátás. A pedagógiai foglalkozások alapja a gyerekek meglévő képességének kibontása, az újak előhívása játékos, életre nevelő feladatokkal. Az örömteli játékhelyzetek varázslata segít a meglévő képességek talaján kibontakoztatni a fejlődéshez szükséges következő lépéseket. A foglalkozások során egyaránt figyelmet fordítunk az értelmi, érzékszervi, figyelmi és kommunikációs területre, a mindennapi élethelyzetekre alkalmazva. A pedagógiai ellátás végigkíséri a gyermekek és a család útját a csecsemőkortól egészen az óvodába, iskolába kerülésig.

Gyógypedagógiai módszerek:

Egyéni képességfejlesztő terápiák: (pszichomotoros-, szenzomotoros-, grafomotoros-, logopédia…
Ayres terápia
Alapozó terápia
Bazális stimuláció
Alternatív és augmentatív kommunikáció
Halmozottan sérült gyermekek részére napközbeni ellátást biztosítunk, ahol kommunikáció-, értelmi-, mozgásfejlesztő szakemberek gondoskodnak a lehető legjobb eredmények eléréséről.

Pszichológia

Sok esetben a születés kapcsán kialakult váratlan helyzet a családot felkészületlenül éri. Önálló feldolgozása nehéz és hosszadalmas. Tapasztalt pszichológusaink támogatással, tanácsadással próbálják megkönnyíteni ezt a folyamatot. Rendszeres képesség struktúra és fejlődési ütem vizsgálatával segítik a szülői szerepekben beilleszthető fejlődéskibontakoztatást, esetleges problémák esetén megfelelő speciális ellátást indítanak.
Az óvodába, iskolába készülő korosztály számára felkészítő csoportokat tartanak, a problémamentes beilleszkedés megkönnyítése érdekében.
Pszichológiai módszerek:

Szülő- család konzultáció
Szülő-csecsemő konzultáció
Kognitív pszichoterápia- egyéni és csoportos formában
Nonverbális, mozgásra épülő pszichoterápia
Művészetterápia
Zeneterápia
Játéterápia
Autogén tréning
Tanácsadás

Gyakran a gyermek érintettsége az egész családtól együttműködést kíván. Nem könnyű feladat ez senki számára. Ez úgy működhet jól, ha a családtagok számíthatnak egymásra és megerősítést kapnak egymástól, amelyhez direkt és indirekt támogatást biztosít Alapítványunk az integrált ellátási modelljében!
Különös figyelmet fordítunk a terápiás ellátásban részesült gyerekek utógondozására, megfelelő mentálhigiénéjére hiszen ez egy rendkívül fontos momentum az egészséges fejlődés fenntartása, erősítése és a család harmonikus életének megtartásához.
Két kiemelt példát említve, az alkalmazott művészi torna és gyógyúszó csoportjaink ezt a célt szolgálják és hosszútávú örömteli élményekhez juttatják a gyermekeket.

Tanácsunk:
Olykor a háziorvos, olykor a védőnő hívja fel a szülő figyelmét, vagy esetleg maga a szülő tapasztal szokatlan jeleket a gyermeknél. Megnyugtató lehet mindenki számára ennek utánajárni és a felmerülő, aggasztó kérdésekre választ kapni. Ennek az igénynek megfelelően indítottuk útjára szűrőprogramunkat, melynek során minden hónapban egy délutáni alkalommal ingyenes szűrést tartunk azoknak a családoknak, akik bizonytalanok gyermekük fejlődését illetően.

Honlapunkon (www.gezenguz.hu) részletesen tájékozódhatnak munkánkról, esetleges kérdéseikre a gezenguz@gezenguz.hu email címre vagy a +36-26-546-327-es telefonszámon várjuk!

megosztás:

Facebook
Pinterest
LinkedIn
további

Ajánlott írások

ARCKÉPCSARNOK

Meséljenek ők, akik nekünk ott az út elején a legtöbbet segítenek.