Támogassa adója 1%-val a Koraszülöttekért Országos Egyesületet | Adószámunk: 18283114-1-06

Bemutatkozik a Gézengúz Alapítvány

Gyakran a gyermek érintettsége az egész családtól együttműködést kíván. Nem könnyű feladat ez senki számára. Ez úgy működhet jól, ha a családtagok számíthatnak egymásra és megerősítést kapnak egymástól, amelyhez direkt és indirekt támogatást biztosít Alapítványunk az integrált ellátási modelljében!

A Gézengúz Alapítvány egyedisége és erőssége abban rejlik, hogy 21 éves tapasztalattal, összetett terápiás modellel gyógyítja a gyermekeket és fordul az egész család felé. Mit is jelent ez?
A módszert az orvosi, pszichológiai, fizioterápiás és pedagógiai ellátási formák együttes alkalmazása jellemzi. A minket megkereső családok gyermekeiről a első lépésben telefonon tájékozódunk, hogy milyen segítséget szeretne kapni a család! Az első személyes találkozás alkalmával gyermekneurológus vizsgálja meg a gyermeket és a terapeutákkal együttműködve tesz javaslatot a gyógymódra. A védőnő is jelen van ilyenkor és szociális tanácsadással segíti a jövőkép kialakítását! A szülők legsürgetőbb és jogos igénye ilyenkor, hogy tisztán lássanak: milyen gyermekük állapota, a lezajlott eseményeknek milyen következményei lehetnek?

A terapeuták a családdal való személyes kapcsolat során folyamatosan informálják a hozzátartozókat az eredményekről és az esetleges megakadásokról.
Terápiás ellátásainkat minden esetben az egyéni fejlődésmenethez igazítjuk. Terapeutáink a csecsemők saját aktivitását kihasználva, a szülő gyerek kapcsolatra építenek munkájuk során. Alapítónk és az Alapítvány orvos-igazgatója, dr. Schultheisz Judit találmánya, a Huple® félgömb alakú mozgás- és koordinációs fejlesztő eszköz használata szinte minden foglalkozásnak részét képezi. A Huple®- támogatja , erősíti az idegrendszeri érési folyamatokat, amelyek a koraszülötteknél kulcskérdés! Természetesen amennyiben terápiás ellátásra van szüksége a gyermeknek, akkor a Huple® – program megfelelő terápiás hatásait alkalmazzuk terapeuták irányításával!

Mozgásterápia, gyógytorna, fizioterápia

Specialitásaink:

A mozgásterápia vízben és tornateremben történik. Az egyéni és csoportos foglalkozásokon vesztibuláris stimulációra –egyensúlyrendszerre- épített analitikus mozgáskidolgozó program elemeit alkalmazzuk. A szülőknek megtanított, egyénre szabott gyakorlatok otthoni rendszeres ismétlése elengedhetetlen az idegrendszeri folyamatok korrekciója szempontjából.

Mozgásterápia, gyógytorna, fizioterápia• A vízben és szárazföldön végzett terápiás feladatok szorosan egymásra épülnek, illetve ismétlődnek, annak érdekében, hogy az újonnan megtanult mozdulatok készség szinten stabilizálódjanak. Ezáltal épülnek be a gyermek spontán tevékenységébe.
• A mozgásfejlesztést minden esetben játékszituációba illesztjük, ami nagymértékben növeli a gyermek motiváltságát. Ezen felül az aktív játékhelyzet megteremti a lehetőségét, hogy a mozgásfejlesztéshez kapcsolva megvalósuljon az értelmi, a kommunikáció és a szociális készségek fejlesztése is
• Az újszülött és csecsemőkorban általunk ajánlott és használt gyakorlatok az anyával szoros testkontaktusban történnek, ami erősíti a kötődés kialakulását. Ez a folyamat koraszülött gyermek esetén plusz támogatást igényel, hiszen az anya és gyermek egymásra találása, összehangolódása nehezített a sokszor hosszú, kórházban töltött kezdeti időszak miatt.

A következő módszereket alkalmazzuk foglalkozásainkon:

hagyományos gyógytorna technikák eszköztárából:
izomerősítés
passzív előkészítő technikák ( passzív átmozgatás, masszázs, speciális izomkezelések- és stretching technikák)

Kiemelt speciális módszerek:
Neuroterápia (prof. Katona)
Neuro-hidroterápia
Vesztibuláris stimulációra épített analitikus mozgáskidolgozás
Bobath módszer
Szenzoros integrációs terápia( Ayres )
Kinesiotape
Halliwick módszer

Gyógypedagógia

GyógypedagógiaMár a legkorábbi életkorban áthatja a gyermekekkel való foglalkozást a pedagógiai figyelem. Ilyenkor még a mozgáson, észlelésen, később pedig a gyermekek életkorának megfelelő játékokon keresztül valósul meg az ellátás. A pedagógiai foglalkozások alapja a gyerekek meglévő képességének kibontása, az újak előhívása játékos, életre nevelő feladatokkal. Az örömteli játékhelyzetek varázslata segít a meglévő képességek talaján kibontakoztatni a fejlődéshez szükséges következő lépéseket. A foglalkozások során egyaránt figyelmet fordítunk az értelmi, érzékszervi, figyelmi és kommunikációs területre, a mindennapi élethelyzetekre alkalmazva. A pedagógiai ellátás végigkíséri a gyermekek és a család útját a csecsemőkortól egészen az óvodába, iskolába kerülésig.

Gyógypedagógiai módszerek:

Egyéni képességfejlesztő terápiák: (pszichomotoros-, szenzomotoros-, grafomotoros-, logopédia…
Ayres terápia
Alapozó terápia
Bazális stimuláció
Alternatív és augmentatív kommunikáció
Halmozottan sérült gyermekek részére napközbeni ellátást biztosítunk, ahol kommunikáció-, értelmi-, mozgásfejlesztő szakemberek gondoskodnak a lehető legjobb eredmények eléréséről.

Pszichológia

Sok esetben a születés kapcsán kialakult váratlan helyzet a családot felkészületlenül éri. Önálló feldolgozása nehéz és hosszadalmas. Tapasztalt pszichológusaink támogatással, tanácsadással próbálják megkönnyíteni ezt a folyamatot. Rendszeres képesség struktúra és fejlődési ütem vizsgálatával segítik a szülői szerepekben beilleszthető fejlődéskibontakoztatást, esetleges problémák esetén megfelelő speciális ellátást indítanak.
Az óvodába, iskolába készülő korosztály számára felkészítő csoportokat tartanak, a problémamentes beilleszkedés megkönnyítése érdekében.
Pszichológiai módszerek:

Szülő- család konzultáció
Szülő-csecsemő konzultáció
Kognitív pszichoterápia- egyéni és csoportos formában
Nonverbális, mozgásra épülő pszichoterápia
Művészetterápia
Zeneterápia
Játéterápia
Autogén tréning
Tanácsadás

Gyakran a gyermek érintettsége az egész családtól együttműködést kíván. Nem könnyű feladat ez senki számára. Ez úgy működhet jól, ha a családtagok számíthatnak egymásra és megerősítést kapnak egymástól, amelyhez direkt és indirekt támogatást biztosít Alapítványunk az integrált ellátási modelljében!
Különös figyelmet fordítunk a terápiás ellátásban részesült gyerekek utógondozására, megfelelő mentálhigiénéjére hiszen ez egy rendkívül fontos momentum az egészséges fejlődés fenntartása, erősítése és a család harmonikus életének megtartásához.
Két kiemelt példát említve, az alkalmazott művészi torna és gyógyúszó csoportjaink ezt a célt szolgálják és hosszútávú örömteli élményekhez juttatják a gyermekeket.

Tanácsunk:
Olykor a háziorvos, olykor a védőnő hívja fel a szülő figyelmét, vagy esetleg maga a szülő tapasztal szokatlan jeleket a gyermeknél. Megnyugtató lehet mindenki számára ennek utánajárni és a felmerülő, aggasztó kérdésekre választ kapni. Ennek az igénynek megfelelően indítottuk útjára szűrőprogramunkat, melynek során minden hónapban egy délutáni alkalommal ingyenes szűrést tartunk azoknak a családoknak, akik bizonytalanok gyermekük fejlődését illetően.

Honlapunkon (www.gezenguz.hu) részletesen tájékozódhatnak munkánkról, esetleges kérdéseikre a gezenguz@gezenguz.hu email címre vagy a +36-26-546-327-es telefonszámon várjuk!

megosztás:

Facebook
Pinterest
LinkedIn
további

Ajánlott írások

Edina és Szabolcs

A koraszülés nem múlik egy nyomtalanul, nem feledteti mindig az egészségesen fejlődő gyermek. Léteznek koraszülött halmozottan sérült gyermekek. Mi folyamatosan szembesültünk vele, milyen egy egészségesen fejlődő gyermek és ezzel párhuzamosan egy sérült gyermek fejlődése.

Anita

Hiszem, hogy a hozzám hasonló helyzetben lévő anyukák kapják fentről az erőt. A rengeteg műtétet és terápiát, mindent, amit végigcsináltunk, amennyi kilométert megtettünk nem lehet és nem lehetett volna másképp megcsinálni. Sokan kérdezik: honnan ez a sok erő? Nem tudom a választ, de érzem, hogy kapom az energiát.