Támogassa adója 1%-val a Koraszülöttekért Országos Egyesületet | Adószámunk: 18283114-1-06

Tunyogi-féle játékterápia

A terápia a drámajáték körébe tartozik, azzal a megkötéssel, hogy kizárólag sérült gyermekekre dolgoztuk ki.

A játékterápiáról

A funkciók kialakításának és begyakoroltatásának fő vázát Tunyogi által kidolgozott sensomotoros ingerterápiával végezzük.

A módszerről megjelenő főbb művek:
* Tunyogi E: Therapeutic games. Werag Vienna 1988.,
* Tunyogi E: A gyógyító játék, Pannon Kiadó Bp. 1990.,
* Tunyogi E.: Gyógyító játék a családban, Tárogató Kiadó Bp. 1995.
* Ezen felül számos hazai konferencia és cikk.

A játékterápia multidiszciplináris módszer,amely a következő terápiás módszereket és eljárásokat is alkalmazza.
A funkcionális terápiákból integráltuk az elektroterápiátés a gyógytestnevelés elemeit. Valamint a szakorvosok által előírt segédeszközöket,amelyek segítik a mozgást vagy az érzékszervek korrekcióját.

Pedagógiai eljárásokat kizárólag játéktevékenységek közben alkalmazunk,amikor ismereteket tanítunk, készségeket, jártasságokat alakítunk ki. Ezek a következők lehetnek: szülővel, gyermektárssal végezhető utánzásos tanulást elősegítő kéz, arc és testjátékok. Gyakorló vagy más néven funkcionális játékok, tárgyakkal és eszközökkel ismertetik meg a gyermeket és mozdulatokat, mozgássorokat alakítanak ki. Ezekbol a begyakorolt mozdulatsorokból alakul ki a konstrukció. A gyermek a konstrukció során tapasztalatokat gyüjt a mértani és egyéb formákról, és számos anyagról. A képi gondolkodás leképezéséhez az ábrázolást síkban és térben tanítjuk. Az összes játéktevékenységet átszövik a szabályok, de alkalmazunk egyszerűtől a bonyolultig társas szabályjátékokat. A szerepjátékok alkalmasak a beszédfejlesztésre, kapcsolatteremtésre és számos ismeret megszerzésére.

Pszichológiai eljárások: A játékterápia lényege szülő-gyermek elfogadó emócionális kapcsolatának erősítése, mely segíti a gyermek személyiségének harmonikus fejlődését. Ezért az előzőekben felsorolt minden közösen végzett tevékenységa szülővel játékban vagy dramatizált cselekedtető helyzetben történik.Így sem a szülő, sem a gyermek nem szembesül a sérülésével, mert a sérüléséből eredő hiánnyal vagy torzulással nem önmaga néz szembe, hanem egy antropomorfizált szereplő, aki éppen azt gyakorolja, hogy a torzulás vagy hiány megszűnjön. A játékterápia egyik kiemelkedő üzenete, hogy a személyiség fejlődése ne torzuljon azáltal, hogy az egyén fizikális léte valamilyen betegség folytán sérült. A játéktevékenység a szülőben is és gyermekében is olyan biokémiai folyamatokat indít be, amely mindkét felet boldoggá teszi, s ez az öröm érzése hozzájárul a hatékony és gyors fejlodéshez. A játékterápia alkalmas arra, hogy a gyermek megismerje önmagát és viszonyát a társaihoz, vagy megtapasztalja azt, hogyan viszonyulnak hozzá a társai.A pszichoterápiás eljárások másik fontos eleme a családterápia, családgondozás. Ennek célja, hogy segítse a család elszenvedett tragédiáját feldolgozni, „megszelídíteni”.

Játékterápia összegzése:

A terápia a drámajáték körébe tartozik, azzal a megkötéssel, hogy kizárólag sérült gyermekekre dolgoztuk ki. A játékterápia minden elemét átszövik a muvészetek: az irodalom (mondókák, versek, mesék..), a képalkotó művészetek (környezet, eszközök, játékok, képek, manipulációhoz használatos eszközök…) és a zene. A dramatikus játékokhoz adekvát zeneműveket alkalmazunk, ezen felül számos hangszeres játékunk van a gyermekdalokkal egyetemben. A játékterápia lényege a folyamatos cselekedtetés, s a cselekvés során azonos hangsúllyal vesznek részt olyan fontos receptorok, mint a látás, hallás és tapintás. A specifikus pályák állandó aktiválása fejleszti a gyermek figyelmét,éberségét, aktivitását vagyis aspecifikus ingerületet generalizál. Így érünk el a terápia során a tanulásra való képességetés a betegeink nagy részénél az önálló életvitel lehetoségét.

TUNYOGI ERZSÉBET GYÓGYÍTÓ JÁTSZÓHÁZ

A Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány 1991 óta működik, azt megelőzően állami intézményi keretek között végeztük a terápiát.
Munkánkat kórházi szakorvosok segítik (neurológus, orthopédus, szemész, pszichiáter).
Az Alapítványhoz az intenzív koraszülött osztályok szakorvosai és egyéb szakorvosok küldik betegeiket csecsemő kortól (1 hónaptól 6-7 éves korig).

A korai fejlesztő munkát képzett, diplomás szakemberek végzik. A felvételre kerülő gyermekek foglalkoztatása minden nap napi 2 órában történik, ezen felül szükség esetén családgondozást, családterápiát végzünk. Ez a mindennapi fejlesztő munka lényegesen több a többi intézményben nyújtott lehetőségnél, s ennek következtében hatékonysága a súlyosan sérült gyermekeknél is kimagasló.

A Játékterápiáról, mint korai fejlesztő rehabilitációs módszerről szakkönyveket (Tunyogi: Therapeutic games, Werag Verlag, 1988; A gyógyító játék, Pannon Kiadó, 1990; Gyógyító játék a családban, Tárogató Kiadó, 1995) és szakcikkeket jelentettünk meg. Ezen felül hazai és nemzetközi konferenciákon is részt vettünk. Számos szakembert képzünk hazai főiskolákon.

Az Alapítvány szolgáltatásai:
• rehabilitáció, korai fejlesztés játékterápiával
• családterápia
• szakorvosi konzultáció
• a hozzánk járó gyermekek és családjaik részére ünnepek megszerve-zése, lebonyolítása és ajándékok vásárlása (a költségeket az Alapít-vány fedezi)
• szabadidős programok szervezése az Alapítvány költségvetéséből
• rehabilitációs eszközök otthoni biztosítása (ingyenes)
• dokumentáció vezetése
• szakemberek továbbképzése, amely akkreditációs szaktanfolyamain-kon és főiskolai oktatás keretén belül történik.

Bemutatkozásunk célja: a kapcsolat felvétele, amellyel segíteni kívánjuk a sérült gyermeket és családját. További kérdések esetén keresse fel a Tunyogi Játszóház weboldalát!

Tunyogi Erzsébet
pszichoterapeuta, ped.sz.e.tanár, konduktor

megosztás:

Facebook
Pinterest
LinkedIn
további

Ajánlott írások

Edina és Szabolcs

A koraszülés nem múlik egy nyomtalanul, nem feledteti mindig az egészségesen fejlődő gyermek. Léteznek koraszülött halmozottan sérült gyermekek. Mi folyamatosan szembesültünk vele, milyen egy egészségesen fejlődő gyermek és ezzel párhuzamosan egy sérült gyermek fejlődése.

Anita

Hiszem, hogy a hozzám hasonló helyzetben lévő anyukák kapják fentről az erőt. A rengeteg műtétet és terápiát, mindent, amit végigcsináltunk, amennyi kilométert megtettünk nem lehet és nem lehetett volna másképp megcsinálni. Sokan kérdezik: honnan ez a sok erő? Nem tudom a választ, de érzem, hogy kapom az energiát.