fbpx

Támogassa adója 1%-val a Koraszülöttekért Országos Egyesületet | Adószámunk: 18283114-1-06

Tunyogi-féle játékterápia

A terápia a drámajáték körébe tartozik, azzal a megkötéssel, hogy kizárólag sérült gyermekekre dolgoztuk ki.

A játékterápiáról

A funkciók kialakításának és begyakoroltatásának fő vázát Tunyogi által kidolgozott sensomotoros ingerterápiával végezzük.

A módszerről megjelenő főbb művek:
* Tunyogi E: Therapeutic games. Werag Vienna 1988.,
* Tunyogi E: A gyógyító játék, Pannon Kiadó Bp. 1990.,
* Tunyogi E.: Gyógyító játék a családban, Tárogató Kiadó Bp. 1995.
* Ezen felül számos hazai konferencia és cikk.

A játékterápia multidiszciplináris módszer,amely a következő terápiás módszereket és eljárásokat is alkalmazza.
A funkcionális terápiákból integráltuk az elektroterápiátés a gyógytestnevelés elemeit. Valamint a szakorvosok által előírt segédeszközöket,amelyek segítik a mozgást vagy az érzékszervek korrekcióját.

Pedagógiai eljárásokat kizárólag játéktevékenységek közben alkalmazunk,amikor ismereteket tanítunk, készségeket, jártasságokat alakítunk ki. Ezek a következők lehetnek: szülővel, gyermektárssal végezhető utánzásos tanulást elősegítő kéz, arc és testjátékok. Gyakorló vagy más néven funkcionális játékok, tárgyakkal és eszközökkel ismertetik meg a gyermeket és mozdulatokat, mozgássorokat alakítanak ki. Ezekbol a begyakorolt mozdulatsorokból alakul ki a konstrukció. A gyermek a konstrukció során tapasztalatokat gyüjt a mértani és egyéb formákról, és számos anyagról. A képi gondolkodás leképezéséhez az ábrázolást síkban és térben tanítjuk. Az összes játéktevékenységet átszövik a szabályok, de alkalmazunk egyszerűtől a bonyolultig társas szabályjátékokat. A szerepjátékok alkalmasak a beszédfejlesztésre, kapcsolatteremtésre és számos ismeret megszerzésére.

Pszichológiai eljárások: A játékterápia lényege szülő-gyermek elfogadó emócionális kapcsolatának erősítése, mely segíti a gyermek személyiségének harmonikus fejlődését. Ezért az előzőekben felsorolt minden közösen végzett tevékenységa szülővel játékban vagy dramatizált cselekedtető helyzetben történik.Így sem a szülő, sem a gyermek nem szembesül a sérülésével, mert a sérüléséből eredő hiánnyal vagy torzulással nem önmaga néz szembe, hanem egy antropomorfizált szereplő, aki éppen azt gyakorolja, hogy a torzulás vagy hiány megszűnjön. A játékterápia egyik kiemelkedő üzenete, hogy a személyiség fejlődése ne torzuljon azáltal, hogy az egyén fizikális léte valamilyen betegség folytán sérült. A játéktevékenység a szülőben is és gyermekében is olyan biokémiai folyamatokat indít be, amely mindkét felet boldoggá teszi, s ez az öröm érzése hozzájárul a hatékony és gyors fejlodéshez. A játékterápia alkalmas arra, hogy a gyermek megismerje önmagát és viszonyát a társaihoz, vagy megtapasztalja azt, hogyan viszonyulnak hozzá a társai.A pszichoterápiás eljárások másik fontos eleme a családterápia, családgondozás. Ennek célja, hogy segítse a család elszenvedett tragédiáját feldolgozni, „megszelídíteni”.

Játékterápia összegzése:

A terápia a drámajáték körébe tartozik, azzal a megkötéssel, hogy kizárólag sérült gyermekekre dolgoztuk ki. A játékterápia minden elemét átszövik a muvészetek: az irodalom (mondókák, versek, mesék..), a képalkotó művészetek (környezet, eszközök, játékok, képek, manipulációhoz használatos eszközök…) és a zene. A dramatikus játékokhoz adekvát zeneműveket alkalmazunk, ezen felül számos hangszeres játékunk van a gyermekdalokkal egyetemben. A játékterápia lényege a folyamatos cselekedtetés, s a cselekvés során azonos hangsúllyal vesznek részt olyan fontos receptorok, mint a látás, hallás és tapintás. A specifikus pályák állandó aktiválása fejleszti a gyermek figyelmét,éberségét, aktivitását vagyis aspecifikus ingerületet generalizál. Így érünk el a terápia során a tanulásra való képességetés a betegeink nagy részénél az önálló életvitel lehetoségét.

TUNYOGI ERZSÉBET GYÓGYÍTÓ JÁTSZÓHÁZ

A Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány 1991 óta működik, azt megelőzően állami intézményi keretek között végeztük a terápiát.
Munkánkat kórházi szakorvosok segítik (neurológus, orthopédus, szemész, pszichiáter).
Az Alapítványhoz az intenzív koraszülött osztályok szakorvosai és egyéb szakorvosok küldik betegeiket csecsemő kortól (1 hónaptól 6-7 éves korig).

A korai fejlesztő munkát képzett, diplomás szakemberek végzik. A felvételre kerülő gyermekek foglalkoztatása minden nap napi 2 órában történik, ezen felül szükség esetén családgondozást, családterápiát végzünk. Ez a mindennapi fejlesztő munka lényegesen több a többi intézményben nyújtott lehetőségnél, s ennek következtében hatékonysága a súlyosan sérült gyermekeknél is kimagasló.

A Játékterápiáról, mint korai fejlesztő rehabilitációs módszerről szakkönyveket (Tunyogi: Therapeutic games, Werag Verlag, 1988; A gyógyító játék, Pannon Kiadó, 1990; Gyógyító játék a családban, Tárogató Kiadó, 1995) és szakcikkeket jelentettünk meg. Ezen felül hazai és nemzetközi konferenciákon is részt vettünk. Számos szakembert képzünk hazai főiskolákon.

Az Alapítvány szolgáltatásai:
• rehabilitáció, korai fejlesztés játékterápiával
• családterápia
• szakorvosi konzultáció
• a hozzánk járó gyermekek és családjaik részére ünnepek megszerve-zése, lebonyolítása és ajándékok vásárlása (a költségeket az Alapít-vány fedezi)
• szabadidős programok szervezése az Alapítvány költségvetéséből
• rehabilitációs eszközök otthoni biztosítása (ingyenes)
• dokumentáció vezetése
• szakemberek továbbképzése, amely akkreditációs szaktanfolyamain-kon és főiskolai oktatás keretén belül történik.

Bemutatkozásunk célja: a kapcsolat felvétele, amellyel segíteni kívánjuk a sérült gyermeket és családját. További kérdések esetén keresse fel a Tunyogi Játszóház weboldalát!

Tunyogi Erzsébet
pszichoterapeuta, ped.sz.e.tanár, konduktor

megosztás:

Facebook
Pinterest
LinkedIn
további

Ajánlott írások

ARCKÉPCSARNOK

Meséljenek ők, akik nekünk ott az út elején a legtöbbet segítenek.