Támogassa adója 1%-val a Koraszülöttekért Országos Egyesületet | Adószámunk: 18283114-1-06

Közgyógyellátás

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

Közgyógyellátás keretében igénybe vehető gyógyító ellátások

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyító ellátásokra:

 • járóbeteg-ellátás keretében rendelhető valamennyi gyógyszerre és a különleges táplálkozási igényt kielégítő, tb támogatott tápszerekre gyógyszerkerete erejéig,
 • társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető egyes gyógyászati segédeszközökre, protetikai és fogszabályozó eszközökre,
 • e gyógyászati segédeszközök javítására és kölcsönzésére, továbbá
 • az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra (pl. gyógyfürdő ellátás).

Közgyógyellátásra jogosultak köre

2008. január 1-jét követően az alanyi jogon megállapított közgyógyellátási jogosultság időtartama két év, normatív és méltányossági alapon pedig továbbra is egy évre állapítható meg a közgyógyellátási jogosultság.

Alanyi jogon:

 • a bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú;
 • a rendszeres szociális segélyben részesülő;
 • a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;
 • a központi szociális segélyben részesülő;
 • a rokkantsági járadékos;
 • az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban;
 • az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Normatív alapon megállapított jogosultság:

Normatív alapon jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátásának – az egészségbiztosító által szakhatósági állásfoglalásban elismert – költsége meghaladja az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének 10%-át [2008-ban 2.850 Ft-ot], feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét [2008-ban 28.500 Ft], egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át [2008-ban a 42.750 Ft-ot].

Méltányossági alapon megállapított jogosultság:

A települési önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek mellett, méltányosságból is megállapítson közgyógyellátásra való jogosultságot.
A méltányossági alapon kiállított igazolvány után azonban a települési önkormányzat a betegnek megállapított egyéni és eseti gyógyszerkeret éves összeg 30%-ának megfelelő összegű térítést fizet az Egészségbiztosítási Alap javára egy éves időtartamra.

A közgyógyellátásra való jogosultságról a lakóhely szerint illetékes jegyző dönt, a háziorvos és a megyei egészségbiztosítási pénztár közreműködésével.

További, részletes információ az OEP honlapján.

megosztás:

Facebook
Pinterest
LinkedIn
további

Ajánlott írások

Te adod az 1%-ot Mi hozzáteszünk 99-et

Tizenkét éve segítjük a koraszülésben érintett családokat a lehető legtöbb módon. Mi magunk is álltunk az inkubátorok mellett, így motivációnk a szívünkben született, hiszen ez a mi történetünk is.

Patrícia

Lara harcol, még most is. Az orvosok csak bámulnak hisz neki nem szabadna már élnie, és feküdnie kéne egész nap.. ” Szoba növény” de Isten velünk van és védelmezi, ő is azt szeretné hogy harcoljon. Nem lehetek elég hálás az I.Gyermek klinika PIC dolgozóinak, az Intenzív osztályon dolgozóknak és az USI dolgozóinak. És külön az összes nővéreknek is hisz ott voltak és ők voltak neki a pót anyukák amikor én nem voltam ott. 
Tudom, és bízom benne hogy egyszer hangot kapnak azok is akiknek nem ment zökkenőmentesen a koraszülés és a fejlődés. Kitartást akik még az út elején járnak. A CSODÁK KÖZTÜK ÉLNEK.