Támogassa adója 1%-val a Koraszülöttekért Országos Egyesületet | Adószámunk: 18283114-1-06

Megkésett és akadályozott beszédfejlődés

Nagyon fontos a minél korábban megkezdett logopédiai fejlesztés, amire ezeknél a gyermekeknél sokszor egészen az általános iskola végéig, esetleg még később is szükség van, mivel a maradványtünetek egészen felnőttkorig megmaradhatnak (pl. írásban vétett ragozási hibák, fogalmazási nehézség stb.)

Akadályozott beszédfejlődés

Meghatározás:

A beszédfolyamat különböző típusú zavarai között sajátos probléma a beszéd elsajátításának nehézsége, az ún. akadályozott beszédfejlődés, vagy más elnevezéssel beszédfejlődési zavar, vagy fejlődési diszfázia.

Ez a beszédprobléma lehet enyhébb és súlyosabb, emellett egyes gyermekeknél elsősorban a beszéd feldolgozása, megértése nehezített (ép hallás mellett) – ilyenkor a kiejtés viszonylag helyes, tiszta is lehet (szenzoros diszfázia), más esetben viszont a beszéd kivitelezése okoz nagyobb gondot (motoros diszfázia), azonban az is előfordul, hogy mindkét oldal érintett: a megértés és a beszéd kivitelezése is.

Okok:

lassúbb agyi érés,születés előtti, szülés közbeni, utáni sérülés, öröklött beszédgyengeség, környezeti tényezők (ingerszegény környezet).

Tünetek:

Mi jellemző ezeknek a gyermekeknek a beszédére? A nyelv minden szintjén (hangok, szavak, ragok, mondatalkotás) jelentkezik eltérés, és nem egyszerűen késik a fejlődés, hanem más utat is jár be (nem megkésett, hanem akadályozott a beszédfejlődés):

 • később indul a beszéd: a gagyogás kimaradhat, később csak magánhangzókat mond a gyermek, vagy mutogatással fejezi ki magát, szótöredékeket mond , vagy nem beszél még 3-4 éves korban sem
 • lassan gyarapodik a szókincs, a szavak valódi jelentésének megértése nehéz
 • nem használja helyesen a ragokat, a nyelvi szerkezeteket
 • a beszédében megfigyelhető hangképzési hibák nem következetesek (pl. a “csiga” szó hol “csida”, hol “ciga”stb.)
 • előfordulnak hang-és szótagcserék, kihagyások a szavakon belül (pl. bogár=gobár, kefe=feke stb.), nehéz a hangok sorrendjét megjegyezni
 • néha a szavak torzítása miatt érthetetlen a beszéd
 • beszédfejlődésük sokáig úgy tűnik, hogy a megkezdett fejlesztés ellenére is megtorpan, stagnál, és 6-8 éves korukban is az eltérő beszédfejlődés miatt életkori társaiktól a nyelv használatában nagymértékű lemaradást mutathatnak
 • iskoláskorban az olvasás és írás elsajátításának nehézsége jellemző, ebből adódóan tanulási problémák jelentkezhetnek.

Egyéb tünetek:

 • általában fáradékonyak, szétszórtak, nem köti le őket sokáig semmi (gondok a figyelemmel)
 • túl mozgékonyak
 • mozgásfejlődésük lassabb, mozgásuk ügyetlen
 • gyenge az emlékezetük mind a hallás, mind a látás területén
 • rosszul tájékozódnak saját testükön és a térben
 • az észlelés minden területén nehézségeik lehetnek (tapintás, látás, hallás)
 • biztonságigényük fokozottabb, nehezen alkalmazkodnak új dolgokhoz, kis korban sokszor indokolatlan félelmeik vannak
 • játékuk eltérhet társaiktól, pl. később jelenik meg a szimbolikus és a szerepjáték
 • mivel kisebb korban a gyermeknek a kapcsolatteremtésben, később a tanulás során nehézségei vannak, másodlagosan magatartási problémák is jelentkezhetnek (visszahúzódó lesz, vagy éppen túl játékos, esetleg agresszív) – gyakran ez tűnik fel leginkább a felnőtteknek.

Mit tegyen a szülő, ha ezeket a tüneteket veszi észre gyermeke fejlődése során?

 • minél előbb kérjen segítséget logopédustól (szükség lehet más szakemberek bevonására is: pszichológus, orvos)
 • nyújtson jó beszédpéldát gyermekének
 • a gyermek mindenféle hang-és beszéd-megnyilvánulását utánozva próbálja gyermeke beszédkedvét fokozni a beszédfejlődés megindulásakor
 • minden nehézség ellenére nyújtson elfogadó, szeretetteljes, támogató családi hátteret gyermeke számára
 • minden közös játékot, tevékenységet kísérjen beszéddel is
 • meséljen sokat a gyermek életkorának, fejlettségének megfelelő szinten, mondogassanak egyszerű ritmusú versikéket, mondókákat,
 • minden apró eredménynek örüljön, dicsérje a haladást gyermekénél, sok-sok türelemmel foglalkozzon vele
 • a diszfáziás gyermekeknél különösen fontos a rendszeresség, a napirend következetes betartása, amely segíti eligazodását a környezetében
 • iskolaválasztásnál a szakemberek véleményét vegye figyelembe

Prognózis, a terápia időtartama, előrelátható eredményei:

Nagyon fontos a minél korábban megkezdett logopédiai fejlesztés, amire ezeknél a gyermekeknél sokszor egészen az általános iskola végéig, esetleg még később is szükség van, mivel a maradványtünetek egészen felnőttkorig megmaradhatnak (pl. írásban vétett ragozási hibák, fogalmazási nehézség stb.) A logopédiai terápiát kiegészíthetik különböző mozgásfejlesztésre épülő, illetve pszichológiai terápiák is.

A cikket köszönjük a Logopédiai Szakszolgálatnak.

megosztás:

Facebook
Pinterest
LinkedIn
további

Ajánlott írások

KORIP szülinapi családi piknik

KORIP szülinapi családi piknik 2021. 07. 25.

Nagyon szeretnénk végre veletek ünnepelni, beszélgetni, egyszerűen együtt lenni, ezért egy családi „batyus” pikniken ünnepelnénk meg a Koripok születésnapját a Pető András Pedagógiai Intézet ősfái között!

Segítsünk HOLNAP BUDAPESTEN!

A legtöbb ember számára nem ismert, hogy véradásukkal akár egy koraszülött számára is biztosíthatják a gyógyulás lehetőségét.

K O R E W i F i

…díjmentesen elérhető internet pedig segítségükre lehet abban, hogy informálódjanak, beszélgessenek és láthassák azokat, akik fontosan nekik…