Támogassa adója 1%-val a Koraszülöttekért Országos Egyesületet | Adószámunk: 18283114-1-06

Megkésett és akadályozott beszédfejlődés

 

Akadályozott beszédfejlődés

Meghatározás:

A beszédfolyamat különböző típusú zavarai között sajátos probléma a beszéd elsajátításának nehézsége, az ún. akadályozott beszédfejlődés, vagy más elnevezéssel beszédfejlődési zavar, vagy fejlődési diszfázia.

Ez a beszédprobléma lehet enyhébb és súlyosabb, emellett egyes gyermekeknél elsősorban a beszéd feldolgozása, megértése nehezített (ép hallás mellett) – ilyenkor a kiejtés viszonylag helyes, tiszta is lehet (szenzoros diszfázia), más esetben viszont a beszéd kivitelezése okoz nagyobb gondot (motoros diszfázia), azonban az is előfordul, hogy mindkét oldal érintett: a megértés és a beszéd kivitelezése is.

 

 

Okok:

lassúbb agyi érés,születés előtti, szülés közbeni, utáni sérülés, öröklött beszédgyengeség, környezeti tényezők (ingerszegény környezet).

Tünetek:

Mi jellemző ezeknek a gyermekeknek a beszédére? A nyelv minden szintjén (hangok, szavak, ragok, mondatalkotás) jelentkezik eltérés, és nem egyszerűen késik a fejlődés, hanem más utat is jár be (nem megkésett, hanem akadályozott a beszédfejlődés):

 

· később indul a beszéd: a gagyogás kimaradhat, később csak magánhangzókat mond a gyermek, vagy mutogatással fejezi ki magát, szótöredékeket mond , vagy nem beszél még 3-4 éves korban sem

· lassan gyarapodik a szókincs, a szavak valódi jelentésének megértése nehéz

· nem használja helyesen a ragokat, a nyelvi szerkezeteket

· a beszédében megfigyelhető hangképzési hibák nem következetesek (pl. a “csiga” szó hol “csida”, hol “ciga”stb.)

· előfordulnak hang-és szótagcserék, kihagyások a szavakon belül (pl. bogár=gobár, kefe=feke stb.), nehéz a hangok sorrendjét megjegyezni

· néha a szavak torzítása miatt érthetetlen a beszéd

· beszédfejlődésük sokáig úgy tűnik, hogy a megkezdett fejlesztés ellenére is megtorpan, stagnál, és 6-8 éves korukban is az eltérő beszédfejlődés miatt életkori társaiktól a nyelv használatában nagymértékű lemaradást mutathatnak

· iskoláskorban az olvasás és írás elsajátításának nehézsége jellemző, ebből adódóan tanulási problémák jelentkezhetnek.

 

Egyéb tünetek:

 

· általában fáradékonyak, szétszórtak, nem köti le őket sokáig semmi (gondok a figyelemmel)

· túl mozgékonyak

· mozgásfejlődésük lassabb, mozgásuk ügyetlen

· gyenge az emlékezetük mind a hallás, mind a látás területén

· rosszul tájékozódnak saját testükön és a térben

· az észlelés minden területén nehézségeik lehetnek (tapintás, látás, hallás)

· biztonságigényük fokozottabb, nehezen alkalmazkodnak új dolgokhoz, kis korban sokszor indokolatlan félelmeik vannak

· játékuk eltérhet társaiktól, pl. később jelenik meg a szimbolikus és a szerepjáték

· mivel kisebb korban a gyermeknek a kapcsolatteremtésben, később a tanulás során nehézségei vannak, másodlagosan magatartási problémák is jelentkezhetnek (visszahúzódó lesz, vagy éppen túl játékos, esetleg agresszív) – gyakran ez tűnik fel leginkább a felnőtteknek.

 

Mit tegyen a szülő, ha ezeket a tüneteket veszi észre gyermeke fejlődése során?

· minél előbb kérjen segítséget logopédustól (szükség lehet más szakemberek bevonására is: pszichológus, orvos)

· nyújtson jó beszédpéldát gyermekének

· a gyermek mindenféle hang-és beszéd-megnyilvánulását utánozva próbálja gyermeke beszédkedvét fokozni a beszédfejlődés megindulásakor

· minden nehézség ellenére nyújtson elfogadó, szeretetteljes, támogató családi hátteret gyermeke számára

· minden közös játékot, tevékenységet kísérjen beszéddel is

· meséljen sokat a gyermek életkorának, fejlettségének megfelelő szinten, mondogassanak egyszerű ritmusú versikéket, mondókákat,

· minden apró eredménynek örüljön, dicsérje a haladást gyermekénél, sok-sok türelemmel foglalkozzon vele

· a diszfáziás gyermekeknél különösen fontos a rendszeresség, a napirend következetes betartása, amely segíti eligazodását a környezetében

· iskolaválasztásnál a szakemberek véleményét vegye figyelembe

 

Prognózis, a terápia időtartama, előrelátható eredményei:

 

Nagyon fontos a minél korábban megkezdett logopédiai fejlesztés, amire ezeknél a gyermekeknél sokszor egészen az általános iskola végéig, esetleg még később is szükség van, mivel a maradványtünetek egészen felnőttkorig megmaradhatnak (pl. írásban vétett ragozási hibák, fogalmazási nehézség stb.) A logopédiai terápiát kiegészíthetik különböző mozgásfejlesztésre épülő, illetve pszichológiai terápiák is.

 

 

A cikket köszönjük a Logopédiai Szakszolgálatnak.

megosztás:

Facebook
Pinterest
LinkedIn
további

Ajánlott írások

Visszanéztünk 2020-ra

A PICi füzet megújult, és nyáron elfújhattunk az ötödik gyertyát a Korip szülinapi tortáján, illetve büszkén mondhattuk, hogy a kis csáposokból addigra legalább húszezer talált gazdára az inkubátorokban, köszönhetően csodálatos önkénteseinknek.

Több száz horgolt angyalkával lepték meg önkéntesek a miskolci kórház dolgozóit

A csapat eredetileg azt tervezte, hogy majd jövőre horgolnak az ünnepi figurából néhány tucatnyit két kórházi osztály dolgozóinak. Végül azonban másképp döntöttek: mindössze két és fél hét alatt több mint hatszáz angyalkát készített el tizennyolc önkéntes, hogy meglepjék karácsonyra a B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központ munkatársait.

Gyermekjogok Világnapja

Ma van a Gyermekjogok Világnapja A SZÜLŐ ÉS A KISKORÚ GYERMEK JOGAI Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján egészségügyi ellátásuk során a gyermekeket