Támogassa adója 1%-val a Koraszülöttekért Országos Egyesületet | Adószámunk: 18283114-1-06

Koraszülött támogatás

Koraszülöttekért Országos Egyesület -segítsük együtt a korán érkező babákat!

Koraszülött támogatás

Az igényelhető családtámogatási formák időről időre változnak, ezért a 2020-ban érvényes jogszabályok elérhetőségét adjuk meg.  A koraszülötteknek az időben érkezett újszülöttekhez képest kissé eltérő állami támogatás jár. Azért, hogy a családoknak könnyebb legyen eligazodni a számos koraszülött támogatás között, melyik illeti meg őket és meddig, melyiket hogyan és hol kell igényelni, ezért egy csokorba szedtük ezeket a koraszülött támogatásokat.

ANYASÁGI TÁMOGATÁS:

Anyasági támogatás néhány kritérium alapján kapható. Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően

 1. az a nő, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt; (az anyasági támogatás a jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva született)
 2. az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen engedélyezték;
 3. a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül – jogerős határozat alapján – a gondozásába kerül. Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő hat hónapon belül lehet benyújtani!

Információ: Magyar Államkincstár (https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu)

CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJ:

Csecsemőgondozási díj az anyasági támogatáshoz hasonlóan csak bizonyos feltételek teljesülése mellett kapható. Csecsemőgondozási díjra jogosult az a nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke

 • a biztosítás tartama alatt vagy
 • a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül születik, vagy
 • a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül születik.

Információ: Magyar Államkincstár (https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu)

GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ:

A gyermekgondozási díj az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai keretében, a gyermekvállalás támogatására nyújtott pénzbeli ellátás. A gyermekgondozási díj nem szociális juttatás, biztosítási jogviszony, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott hallgatói jogviszony alapján megállapítható pénzbeli ellátás, amely nem azonos az alanyi jogon igénybe vehető gyermekgondozást segítő ellátással [korábban gyermekgondozási segély (gyes)] elnevezésű ellátással.

Információ: Magyar Államkincstár (https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu)

GYERMEKÁPOLÁSI TÁPPÉNZ:

A gyermekápolási táppénz a 12 éven aluli gyermek betegsége esetén a szülőt megillető pénzbeli ellátás. Ebben az esetben a szülő nem a saját betegsége okán válik keresőképtelenné, hanem a gyermeke betegsége miatt nem tudja munkáját ellátni.

Információ: Magyar Államkincstár (https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu)

Gyermekgondozást segítő ellátás – GYES

A gyermekgondozási támogatást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. Megállapodás hiányában a támogatást igénylő szülő személyéről – kérelemre – a gyámhatóság dönt.

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) -ra jogosult a szülő – ideértve a kiskorú szülőt a jogszabályban meghatározott, alábbiakban részletesen kifejtett esetben -, valamint a gyám – ide nem érte a gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt – a saját háztartásában nevelt

 1. a) gyermek 3. életévének betöltéséig,
 2. b) ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig,

Amennyiben ikergyermekek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik meg, úgy a legkésőbb tankötelessé váló gyermeket kell figyelembe venni.

 1. c) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig. (Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek esetén – amennyiben rá tekintettel emelt családi pótlékot még nem igényeltek – úgy az igénybejelentéshez csatolni kell a külön jogszabály (5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet) szerinti igazolást.)

Információ: Magyar Államkincstár (https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu)

CSALÁDI PÓTLÉK:

Az állam havi rendszerességgel hozzájárul a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez nevelési ellátás vagy iskoláztatási támogatás (együtt: családi pótlék) formájában.

A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár az ügyfél részére. Továbbá nevelési ellátásra saját jogán is jogosultságot szerezhet a kérelmező – a feltételek fennállása esetén.

Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti.

Információ:

Magyar Államkincstár (https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu)

Emelt összegű családi pótlék

Az emelt összegű családi pótlék tartósan beteg / fogyatékos gyermekek esetében:

A külön jogszabály a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet melléklete szerinti „Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről” elnevezésű nyomtatványon kell igazolni, hogy a gyermek tartósan beteg súlyosan fogyatékos. Az igazolást a gyermekklinika, gyermek szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki két példányban.

Az 1500 gramm születési súly alatti születés 3 éves korig különös betegség nélkül jogosít a magasabb összegű családi pótlékra (Lásd: 1. melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelethez A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok).

Emelt összegű családi pótlék igénylés

Az emelt összegű családi pótlék igénylés menetéről az alábbi linken olvashat bővebben.

Információ: Magyar Államkincstár (https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu)

ANYATEJ-, ÉS TÁPSZERELLÁTÁS:

Az anyatej ellátás és a tápszerellátás fontos lehet azoknak a családoknak, ahol nem elegendő az anyatej a csecsemőnek. A koraszülött támogatás ezen formája azokban az időkben lényeges, amikor még az anyának a hosszú kórházi tartózkodás miatt csak kis mértékben indult meg a tejtermelése.

„Az egészségbiztosítás keretében akkor jogosult a csecsemő az anyatej ellátásra, ha az anya saját tejével nem tudja táplálni és a baba koraszülött, vagy kis súlyú – 2500 g testsúly alatti – újszülött.” „Az egyébként támogatással nem rendelhető, de különleges táplálkozási igényt kielégítőnek minősülő tápszer árához az egészségbiztosító méltányosságból támogatást nyújthat.„

Információ: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/ gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfuro_tamogatas/anyatej_es_tapszer_ellatas

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/ gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfuro_tamogatas/egyedi_tamogatas

GYERMEKEK OTTHONGONDOZÁSI DÍJA (GYOD)

 1. január 1-től a tartósan beteg gyermeküket otthon ápolók számára új ellátási forma létesült, a GYOD vagyis a gyermekek otthongondozási díja. Összege bruttó 100 ezer forint és a gyermek életkorától függetlenül folyósítható. A gyermek életkorától függetlenül a GYOD-ra jogosult az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki a súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekéről, vagy a tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik.
  Ez a díj azoknál a koraszülötteknél is igényelhető, akik éppen a koraszületésből fakadóan tartósan beteg státuszt kapnak. Bár ez a díj nem kimondottan koraszülött támogatás, mégis a koraszülöttek egy részét is érintheti.

Információ: kormányhivatal.hu oldal

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/gyod

KÖZGYÓGYELLÁTÁS:

A közgyógyellátás szociális juttatás, amely a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és az orvosi rehabilitáció céljából tb támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátások beteg által fizetendő térítési díjához nyújt hozzájárulást.

Információ: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/kozgyogyellatas

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ ELLÁTÁS:

A gyógyászati segédeszközök a gyógyító eljárás során és a rehabilitációban is fontos szerepet töltenek be, a gyógyulási folyamatban a beteg életminőségének javítását szolgálják. Gyógyászati segédeszköznek azt az átmeneti vagy végleges egészségkárosodással, fogyatékossággal élő ember személyes használatába adott orvostechnikai-, vagy ápolási technikai eszközt tekintjük, amely használata során nem igényli egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy folyamatos jelenlétét. (Amennyiben a gyermek állapota miatt a család emelt családi pótlékot kap, úgy szakorvosi javaslat alapján pl. díjmentesen íratható részére gyógycipő vagy 3 éves kor felett pelenka.) Információ: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/ gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfuro_tamogatas/gyogyaszati_segedeszkozok

UTAZÁSI KEDVEZMÉNY:

Azon gyermek, aki után emelt összegű családi pótlék jár, illetve egy fő kísérője a helyi közösségi közlekedésben ingyen, a helyközi közösségi közlekedésben 90% kedvezménnyel utazhat. A kedvezményre jogosító hatósági igazolványt az emelt családi pótlékra jogosító határozattal együtt automatikusan postázzák az igénylő részére.

Információ: Magyar Államkincstár (https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu)

UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS:

Annak érdekében, hogy az egészségügyi szolgáltatás mindenki számára elérhető legyen, utazási támogatás vehető igénybe az egészségbiztosítás keretében. Az utazási költségtérítés ún. utazási utalvány (az utazás költségének utólagos megtérítésével), illetve az ún. utazási költségtérítési utalvány, mint díjmentes utazásra jogosító utalvány felhasználásával vehető igénybe.

Mindkét utalvány a Magyar Államkincstár által rendszeresített szigorú számadású nyomtatványnak minősül.

Információ: Magyar Államkincstár (https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu)

Egyéb család támogatások

A családoknak nagy segítséget jelentenek az egyéb család támogatások is, például a több szabadság, vagy a fejlesztésekhez adott normatív támogatás.

PÓTSZABADSÁG:

A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb

 1. a) egy gyermeke után kettő,
 2. b) két gyermeke után négy,
 3. c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár.

A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. (2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 118. §)

PÓTSZABADSÁG MÉRTÉKE FOGYATÉKOS GYERMEK ESETÉN:

A pótszabadság fenti mértéke fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos. (2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 118. §)

APÁT GYERMEKE SZÜLETÉSE ESETÉN MEGILLETŐ PÓTSZABADSÁG

Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. (2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 118. § , 350/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadság igénybevételéről és a pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről)

„PARKOLÓKÁRTYA” – PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY:

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa egy olyan biztonsági okmány, amely a KRESZ 51/a. §-ában felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja.

Parkolási igazolványra az a személy jogosult lehet:

Aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott,

Akit értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak, vaknak vagy gyengén látónak, illetve autistának minősítettek.(218/2003. (XII.11) Kormányrendelet a mozgásban korlátozott személy parkolási igazolványáról, 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ) 51/A §-a.)

VÁMMENTESSÉG GYÓGYSZERRE, GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZRE:

Vámmentes a természetes személy részére érkező vagy általa behozott, gyógyszergyár vagy gyógyszertár által kiszerelt, bontatlan csomagolású gyógyszer, valamint gyógyászati segédeszköz, a kezelőorvos által előírt mennyiségben. (1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról 117. § (6) bekezdés)

KORAI FEJLESZTÉSHEZ ÁLLAMI NORMATÍVA:

A gyermekek korai fejlesztésére létezik állami normatíva, vagyis pénzbeli juttatás annak az adott intézménynek, szakembernek, aki a fejlesztő felkészítést, oktatást biztosítja. https://koraszulott.com/korai-fejlesztes-a-pedagogiai-szakszolgalatokban

BŐVEBB INFORMÁCIÓ A PÉNZBELI ELLÁTÁSOKRÓL:

Fontos!

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2017. november 1-től beolvadt a Magyar Államkincstárba. A fogyatékossági támogatással, családi pótlékkal, gyermekgondozási támogatással, anyasági támogatással valamint nemzetközi családi ellátással kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatok tekintetében a továbbiakban a Magyar Államkincstár jár el. Ezen ellátások folyósítása a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától történik, azonban az ellátásokkal összefüggő változásokat, módosításokat továbbra is a családtámogatási feladatkörrel megbízott járási hivatalok intézik!

Magyar Államkincstár egészségbiztosítási pénzbeli ellátások: https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu

Magyar Államkincstár családtámogatási ellátások: https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu

A gyermekneveléshez kapcsolódó, és egyéb családtámogatási ellátásokról részletes információk:

Családi tudakozó – Szociális tájékoztatás, tanácsadás (Emberi Erőforrások Minisztériuma)

 • Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról
 • Tájékoztató a fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról
 • Szociális ellátások összefoglaló

A tájékoztató füzetek elérhetősége: https://csaladitudakozo.kormany.hu/

Fogyatékossághoz, egészségkárosdoshoz kötődő ellátások részletesen megtalálhatóak a Kézenfogva Alapítvány honlapján: http://kezenfogva.hu/ellatasok_tipus

***

Tájékoztatjuk, hogy a pénzbeli ellátásokkal támogatásokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabály által lefektetett jogosultsági kritériumok meghatározását! A támogatásokra való jogosultság kérdésében az adott család támogatás vonatkozásában az igény elbírására illetékes szerv dönt!

megosztás:

Facebook
Pinterest
LinkedIn
további

Ajánlott írások

PÉTER története

Már a lombik kezdete óta a sok hormonkezelés miatt, a gyerekek korai születése és a fél évig tartó kórházi kezelés annyira sok volt fizikailag és érzelmileg is, hogy nem is tudom, hogy hogy bírtuk ki, hogy hogy nem vagyunk még elmegyógyintézetben.