Támogassa adója 1%-val a Koraszülöttekért Országos Egyesületet | Adószámunk: 18283114-1-06

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Együttdobban 2.0” fejlesztés támogatási pályázat

A Koraszülöttekért Országos Egyesület (székhely: 6600 Szentes, Munkás utca 88.) adószám: 18283114-1-06 cégjegyzékszám: 00 18 283114) pályázatot hirdet a koraszülöttségben érintett családok számára, 14. életévét be nem töltött, koraszülött gyermekük fejlesztésére.

A pályázatunkkal szeretnénk megkönnyíteni az érintett gyermekek fejlesztő terápiáját, azzal, hogy gyermekenként 200.000 Ft anyagi támogatást nyújtunk a család által kiválasztott és megnevezett fejlesztőprogramra, azzal, hogy a pályázat elbírálásánál kiemelt szempont számunkra, hogy elsősorban a nehézségekkel küzdő családok számára szeretnénk olyan lehetőséget biztosítani, melyre – tekintettel a család szociális helyzetére – egyébként nem, vagy csak nagy nehézségek árán lenne lehetőségük.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy

 • a fejlesztésre szoruló gyermek koraszülöttségben érintett legyen,
 • a szülő valamennyi szükséges dokumentumot csatolja a jelentkezési lap benyújtása során (hiánypótlásra nincs lehetőség),
 • a gyermek a fejlesztést még 2023-ban meg tudja kezdeni,
 • a család a szociális helyzete miatt segítségre szorul,
 • a család vállalja a támogatási szerződés megkötését, és vállalja, hogy a fejlesztésről néhány mondatban, arcot nem ábrázoló fotók csatolásával írásban beszámol a fejlesztés lezárását követően.
 • a család által kiválasztott fejlesztő magyar székhellyel, magyar adószámmal rendelkezzen, elektronikus számlázási kötelezettségének eleget tesz.
 • a szerződést elektronikusan kitöltve, kézzel aláírva, szkennelve, PDF formátumban fogadjuk, csak kézzel kitöltött, telefonnal fotózott pályázatot- szerződést sajnos nem áll módunkban befogadni.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • koraszülöttségben érintettség igazolása (gyermekorvosi, szakorvosi vélemény),
 • szakorvos (ennek hiányában gyermekorvos, gyógypedagógus, gyógytornász) véleménye, amely alátámasztja, hogy a fejlesztés, terápia szükséges az érintett gyermeknél,
 • a fejlesztő személy vagy szervezet, valamint a fejlesztő program, terápia megnevezése (pontos adatokat szükséges leírni, hogy pozitív elbírálás esetén minél gyorsabb legyen a szerződéskötési folyamat),
 • a pályázó család által kiválasztott fejlesztő szándéknyilatkozata, amelyben vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a fejlesztőprogram megvalósulásában részt vesz (az Egyesülettel kötött szerződés megkötésétől számított 30 napon belül megkezdi a fejlesztést),
 • rászorultságra vonatkozó dokumentumok (pl. gyermekét egyedül nevelő szülő, álláskereső szülő, ápolási díjban, gyermeknevelési támogatásban, egyéb szociális ellátásban részesül a család/szülő),
 • nyilatkozat a pályázó szülő/család részéről, amelyben hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázat során benyújtott adataikat a Koraszülöttekért Országos Egyesület pályázat elbírálásában résztvevő tagjai az elbírálással összefüggésben kezelhetik.

A pályázatokat a támogatási keretösszeg (4.000.000 Ft) kimerüléséig, de legkésőbb 2023. 04. 20. napjáig várjuk a palyazat@koraszulott.com e-mail címre.

A pályázat elbírálását az Egyesület által felállított Bíráló Bizottság végzi a pályázatok beérkezésétől folyamatosan. A Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy szakmai szempontból a benyújtott pályázatok értékelése során más szempontokat is figyelembe vegyen, valamint, hogy a feltételek teljesülésével kapcsolatban, más, lényeges szempontra tekintettel méltányosságot gyakoroljon.

A nyertes pályázatot benyújtó családokkal az Egyesület támogatási megállapodást köt.

Koraszülöttekért Országos Egyesület

Kapcsolódó dokumentumok