Utazási támogatások

Busz, vonat, BKV, stb

Vasút, távolsági busz, HÉV

A KÖZFORGALMÚ VASUTAK VONALAIN

Korlátlan számú utazásra érvényes 90 %-os kedvezményű menetjegy igénybevételére jogosult: a legalább 3 gyermekkel utazó szülő azon gyermeke után (életkortól függetlenül), akire magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.
Korlátlan számú utazáshoz 67,5 %-os kedvezményű menetjegy igénybevételére jogosult:

* a fogyatékosok nevelési-oktatási intézményében netlakó vagy oda rendszeresen, illetve esetenként bejáró testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermek, óvodás, diák - a nevelési-oktatási intézmény igazolása alapján . a gyermek lakóhelye (tartózkodási helye) és az intézmény székhelye között,
* a fentiekben meghatározott személyek legfeljebb két kísérője (szülő vagy megbízottja) az intézmény székhelye és a gyermek lakóhelye (tartózkodási helye) közötti utazás során, ha az intézmény igazolása szerint szükség van kíséretre,
* a testi vagy szellemi fogyatékosságban szenvedő személyt meglátogató szülő vagy hozzátartozó . az intézmény igazolása alapján . az intézmény székhelye és a látogató lakóhelye (tartózkodási helye) között, ha az intézmény nem a látogató munkahelyével azonos helységben van. Ez utóbbi kedvezményt esetenként csak egy látogató veheti igénybe.
Tovább

Utazási költségtérítés

Az egészségbiztosítás keretében lehetőség van a biztosítottak, a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, illetve tömegközlekedéssel való utazás esetén e személyek kísérői számára az egyes egészségügyi szolgáltatások igénybevétele kapcsán a távolsági közlekedéssel összefüggésben felmerült költségeik megtéríttetésére.
A kísérő utazási költségeinek megtérítésére akkor van lehetőség, ha 16 éven aluli gyermeket kísér, vagy ha a beutaló orvos a beutalt személy egészségi állapota alapján a kíséretet szükségesnek ítéli. A tömegközlekedéssel való utazás esetén a kísérő a kísérettel kapcsolatban felmerült, az oda- és visszaút utazási költségeinek megtérítését kérheti, ha a beutalás szerinti egészségügyi szolgáltató igazolja a megjelenését, azzal, hogy természetesen a kísérőnek sem jár a helyi közlekedési eszköz igénybevételéhez kapcsolódó költség. Több beteg egyidejű kísérete során csak egyszeri utazási költség jár a kísérőnek.
Amennyiben az orvos szükségesnek látja a kísérőt, és az orvos igazolása alapján a beteg egészségi állapota miatt nem tud tömegközlekedési eszközön utazni, 2007. július 1-jét követően nem a kísérőnek jár költségtérítést, hanem a biztosított beteg utazásának költségéhez jár támogatás magasabb összeggel– az útvonal viszonylatában legrövidebb távon közlekedő tömegközlekedési eszköz útvonalát alapul véve – kilométerenként 21 Ft-tal.

Az OEP honlapján tekinthető meg a részletes leírás.

BKV kedvezmény

DÍJMENTESEN UTAZHATNAK HELYI JÁRATOKON, ÉS 90%-OS KEDVEZMÉNNYEL A HELYKÖZI JÁRATOKON:
* A magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy valamint az 1998. évi XXVI. Törvény szerint súlyosan fogyatékos személy.
(Ehhez bemutatandó: 141/2000. (VIII.9.) Korm. rend. 3. sz. melléklete a súlyos fogyatékosság igazolásáról vagy a Magyar Államkincstár igazolása a megemelt összegű családi pótlékról.)
* Vakok, siketek, súlyosan fogyatékosok, magasabb összegű családi pótlékban részesülők 1 fő kísérője.
(Ehhez bemutatandó: A jogosult személy igazolása alapján, a kísérőnek nem kell semmilyen okmány. CSAK A KÍSÉRÉS IDEJÉRE JÁR A KEDVEZMÉNY!)

Kedvezmények leírása a BKV oldalán

Simple vásárlói tájékoztató Támogassa adója 1%-val a
Koraszülöttekért Országos Egyesületet

Adószámunk: 18283114-1-06