Egyéb támogatás

Minden egyéb igényelhető támogatás.

Vámmentesség (gyógyszer, gyógyászati segédeszköz)

Vámmentes a természetes személy részére érkező vagy általa behozott, gyógyszergyár vagy gyógyszertár által kiszerelt, bontatlan csomagolású gyógyszer, valamint gyógyászati segédeszköz, a kezelőorvos által előírt mennyiségben.


Vámmentes a speciális diétát igénylő krónikus betegségben szenvedő személyek, illetőleg ezek szervezete részére gyógyászati célra behozott speciális gyógyhatású élelmiszer-készítmény, amelyet ilyen élelmiszergyártó üzem bontatlan csomagolásban küld be. Az ilyen speciális gyógyhatású élelmiszer-készítmény vámmentes vámkezeléséhez az illetékes kezelőorvos igazolása szükséges. Az említett szervezet részére történő behozatal esetén a vámkezeléshez csatolni kell a szervezet arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a vámmentesen kezelt élelmiszer-készítmény az arra rászoruló tagok részére kerül szétosztásra. A vámtörvény alapján gyógyszer és gyógyászati segédeszköz csak abban az esetben vámkezelhető, ha a vámáru tulajdonosa igazolja, hogy a gyógyszerre vagy gyógyászati segédeszközre szüksége van. Ennek igazolására be kell mutatni a kezelőorvos által kiállított igazolást.

1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról

A korai fejlesztés és gondozás törvényi háttere

Minden szülő a lehető legtöbbet és legjobbat teszi meg koraszülött, speciális nevelési igényű gyermekéért, hogy felzárkózzon a társadalmi normához. Ennek eszközeként a különböző fejlesztő hatású órákat, foglalkozásokat választják, az esetek nagy részében önerőből finanszírozva. Csak kevesen tudják, hogy a gyermekük fejlesztésére létezik állami normatíva, vagyis pénzbeli juttatás annak az adott intézménynek, szakembernek, aki azt a fejlesztő felkészítés, oktatást biztosítja. Ezek az órák nem túl nagy számban vehetők igénybe, de megismerkedhetnek ennek segítségével más terápiás lehetőségekkel, vizsgálati módszerekkel ,és nem utolsó sorban élnek a nekik járó jogaikkal.
Tovább

Simple vásárlói tájékoztató Támogassa adója 1%-val a
Koraszülöttekért Országos Egyesületet

Adószámunk: 18283114-1-06