A nevtan szakvéleményekben található idegen szavak, kifejezések magyarázata

A kifejezéseket igyekeztünk úgy magyarázni, ahogyan azokat a nevelési tanácsadós gyakorlatban használjuk.

alakváltozás = a gyerekek 6 éves korukban egy olyan testi érési folyamaton mennek át, melynek eredményeképpen megugrik a hosszú, csöves csontok növekedésének fejlődése, így viszonylag rövid idő alatt megváltoznak a testarányok. Más változások is együtt járnak ezzel, például ekkor kezdődik a fogváltás, szociális téren a gyerek a kortársai felé fordul, és szellemileg is nagyot fejlődik: terhelhetőbbé válik és jobban képes a feladatra koncentrálni, mint korábban. Az iskolaérettségi vizsgálaton annyira alapkérdés, hogy az alakváltozás megindult-e, hogy enélkül semmiképpen nem javasoljuk az iskolakezdést.

analitikus-szintetikus gondolkodás
= az a folyamat, ahogyan a gyermek egy formát, képet, szót, szöveget részekre, elemekre bont, majd ezeket újra egésszé formálja. Az analitikus-szintetikus gondolkodás fontos része a tanulási folyamatnak, gyengesége tanulási nehézségek hátteréül szolgálhat.

analógiás gondolkodás = az óvodások és kisiskolások „vezető” gondolkodási formája. A dolgokat összefüggéseiben láttatja, elősegíti az előzetes ismeretek és az újak közötti kapcsolatok kiépítését. Segíti a megértést, a fogalomelsajátítást és a problémamegoldást. (Nagy Lászlóné, 2006). Az analógiás gondolkodás az a szint, ahonnan a magasabb szintű gondolkodási funkciók felé lehet építkezni, amire pl. a fogalmi és az ok-okozati gondolkodás is épül. Az analógiás gondolkodás a szabálykövetés, az önálló szabályfelismerés, a szabályalkotás képességének a kiindulópontja.

Tovább

Simple vásárlói tájékoztató Támogassa adója 1%-val a
Koraszülöttekért Országos Egyesületet

Adószámunk: 18283114-1-06